Legemiddelvisning

Lisinopril ratiopharm - 2.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lisinopril ratiopharm
Virkestoff: Lisinoprildihydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09AA03
Varenummer: 006158

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 31.10.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 2000-07608
MT-dato: 30.04.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 37.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 84.40
Trinnpris: 84.40
Refusjonspris: 84.40