Legemiddelvisning

Xolair - 150 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xolair
Virkestoff: Omalizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 150 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03DX05
Varenummer: 028268

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/05/319/008
MT-dato: 10.02.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2808.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 3634.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3634.50