Legemiddelvisning

Rekovelle - 12 mikrog/0.36 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rekovelle
Virkestoff: Follitropin delta
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 12 mikrog/0.36 ml
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.36 ml
Kanyle 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03GA10
Varenummer: 434366

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Pharmaceuticals A/S
MT-nummer: EU/1/16/1150/004
MT-dato: 12.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 869.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 1150.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -