Legemiddelvisning

Ertapenem Fresenius Kabi - 1 g

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ertapenem Fresenius Kabi
Virkestoff: Ertapenem
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DH03
Varenummer: 170298

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: FRESENIUS KABI NORGE AS
MT-nummer: 16-11058
MT-dato: 09.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4292.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 5508.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 5508.90

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Byttbare legemidler

Invanz (Merck Sharp & Dohme B.V. (1))