Legemiddelvisning

Erleada - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Erleada
Virkestoff: Apalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02BB05
Varenummer: 512560
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/18/1342/001
MT-dato: 14.01.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29220.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 37292.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -