Legemiddelvisning

Ceftazidim Fresenius Kabi - 500 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ceftazidim Fresenius Kabi
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 10x500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DD02
Varenummer: 049867

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 08-5667
MT-dato: 11.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 297.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 414.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 414.90