Legemiddelvisning

Lipitor - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 082360

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2007
MT-status: Har MT
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-4691
MT-dato: 13.03.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 279.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 392.40
Trinnpris: 116.30
Refusjonspris: 116.30