Legemiddelvisning

Zonat - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zonat
Virkestoff: Doksylaminhydrogensuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R06AA09
Varenummer: 471438

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 13-9505
MT-dato: 15.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 91.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 153.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -