Legemiddelvisning

Primovist - 0.25 mmol/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Primovist
Virkestoff: Dinatriumgadoksetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 0.25 mmol/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 5x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V08CA10
Varenummer: 018605

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 04-2770
MT-dato: 23.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7136.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 9135.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -