Legemiddelvisning

Venticoll - 0.5 mg

Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Venticoll
Virkestoff: Albumin, humant, kolloidale partikler
Legemiddelform: Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning
Styrke: 0.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 20.09.1999
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GE Healthcare AS
MT-nummer: 0000-08333
MT-dato: 23.08.1999
MT avregistrert dato: 30.10.2019