Legemiddelvisning

Atectura Breezhaler - 125 mikrog / 62.5 mikrog

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Atectura Breezhaler
Virkestoff: Indakaterolacetat / Mometasonfuroat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 125 mikrog / 62.5 mikrog
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Inhalator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AK14
Varenummer: 438775

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/20/1439/002
MT-dato: 30.05.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 198.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 289.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -