Legemiddelvisning

Viread - 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Viread
Virkestoff: Tenofovirdisoproksilfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 245 mg
Pakning: Flaske av plast 1x30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF07
Varenummer: 371945

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 13-9765
MT-dato: 23.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3016.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 3881.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -