Legemiddelvisning

Lemtrada - 12 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lemtrada
Virkestoff: Alemtuzumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 12 mg
Pakning: Hetteglass 1.2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA34
Varenummer: 165070
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Belgium
MT-nummer: EU/1/13/869/001
MT-dato: 12.09.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 64009.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 82047.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -