Legemiddelvisning

Topiramat Bluefish - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Topiramat Bluefish
Virkestoff: Topiramat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Bluefish Pharmaceuticals AB
MT-nummer: 08-6139
MT-dato: 13.07.2010
MT avregistrert dato: 13.09.2019