Legemiddelvisning

Aricept - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 102265

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2019
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Paranova AS
MT-nummer: 19-12703
MT-dato: 28.03.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 240.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 343.00
Trinnpris: 275.30
Refusjonspris: 275.30