Legemiddelvisning

Ranitidin ratiopharm - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ranitidin ratiopharm
Virkestoff: Ranitidinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A02BA02
Varenummer: 076469

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 02-1175
MT-dato: 08.10.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -