Legemiddelvisning

Ranitidin ratiopharm - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ranitidin ratiopharm
Virkestoff: Ranitidinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A02BA02
Varenummer: 076469

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2008
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 02-1175
MT-dato: 08.10.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Generelt

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Les mer