Legemiddelvisning

Mircera - 200 mikrog/0.3 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mircera
Virkestoff: Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 200 mikrog/0.3 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.3 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B03XA03
Varenummer: 084678

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/07/400/012
MT-dato: 20.07.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3535.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 4566.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -