Legemiddelvisning

Alea Comp

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Alea Comp
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Amlodipinbesilat / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 5 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.04.2014
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: 10-7289
MT-dato: 25.03.2011
MT avregistrert dato: 01.01.2020