Legemiddelvisning

Cardisure vet. - 3.5 mg/ ml

Mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cardisure vet.
Virkestoff: Pimobendan
Legemiddelform: Mikstur, oppløsning
Styrke: 3.5 mg/ ml
Pakning: Flaske 1x168 ml
Doseringssprøyte 1x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QC01CE90
Varenummer: 174786

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Dechra Veterinary Products (1)
MT-nummer: 18-12216
MT-dato: 16.09.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -