Legemiddelvisning

Zoledronsyre Fresenius Kabi - 4 mg/5 ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zoledronsyre Fresenius Kabi
Virkestoff: Zoledonsyremonohydrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4 mg/5 ml
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA08
Varenummer: 110222

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 11-8421
MT-dato: 16.10.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1142.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 1492.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -