Legemiddelvisning

Rosuvastatin Sandoz - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Rosuvastatin Sandoz
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Boks av plast med tørremiddel 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 484180

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 14-10078
MT-dato: 01.12.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 64.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 117.90
Trinnpris: 108.90
Refusjonspris: 108.90