Legemiddelvisning

Oncaspar - 750 E/ ml

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Oncaspar
Virkestoff: Pegaspargase
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 750 E/ ml
Pakning: Hetteglass 3750 E
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX24
Varenummer: 449842

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Les Laboratoires Servier (4)
MT-nummer: EU/1/15/1070/002
MT-dato: 08.12.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14467.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 18573.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -