Legemiddelvisning

Risperidon Sandoz - 3 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Risperidon Sandoz
Virkestoff: Risperidon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 3 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX08
Varenummer: 096075

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz AS
MT-nummer: 04-3070
MT-dato: 08.07.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 188.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 276.80
Trinnpris: 276.80
Refusjonspris: 276.80