Legemiddelvisning

Oxis Turbuhaler - 4.5 mikrog/ dose

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Oxis Turbuhaler
Virkestoff: Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 4.5 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AC13
Varenummer: 055968

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 1996-01295
MT-dato: 28.07.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 150.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 228.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 228.30