Legemiddelvisning

Shingrix -

Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Shingrix
Virkestoff: Varicella zoster-virus, glykoprotein E antigen, rekombinant
Legemiddelform: Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Hetteglass 50 mikrog
Hetteglass 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BK03
Varenummer: 122116

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (1)
MT-nummer: EU/1/18/1272/001
MT-dato: 21.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1471.34
Maksimal utsalgspris for apotek: 1921.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -