Legemiddelvisning

Ceftazidim Fresenius Kabi - 1000 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ceftazidim Fresenius Kabi
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 mg
Pakning: Hetteglass 10x1000 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DD02
Varenummer: 049879

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 08-5668
MT-dato: 11.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 395.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 539.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 539.90