Legemiddelvisning

Alpha Ject 3000

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpha Ject 3000
Virkestoff: Aeromonas salmonicida, hel, inaktivert / Vibrio anguillarum, serotype O1, inaktivert / Vibrio anguillarum, serotype O2A, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Pose 500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AB02
Varenummer: 130772

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharmaq AS, Overhalla
MT-nummer: 07-5472
MT-dato: 24.11.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -