Legemiddelvisning

Darzalex - 1800 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Darzalex
Virkestoff: Daratumumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1800 mg
Pakning: Hetteglass 15 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FC01
Varenummer: 185054

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/16/1101/004
MT-dato: 20.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 56768.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 72770.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -