Legemiddelvisning

Fluoxetine Vitabalans - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fluoxetine Vitabalans
Virkestoff: Fluoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB03
Varenummer: 138828

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 10-7362
MT-dato: 09.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 211.30
Trinnpris: 135.40
Refusjonspris: 135.40