Legemiddelvisning

Melleva - 150 mikrog / 30 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Melleva
Virkestoff: Levonorgestrel / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mikrog / 30 mikrog
Pakning: Kalenderpakning 3x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA07
Varenummer: 085627

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Exeltis Healthcare S.L. (1)
MT-nummer: 19-12731
MT-dato: 11.11.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 37.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 84.40
Trinnpris: 78.00
Refusjonspris: -