Legemiddelvisning

Sylvant - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sylvant
Virkestoff: Siltuksimab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC11
Varenummer: 161783
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: EUSA Pharma B.V.
MT-nummer: EU/1/14/928/001
MT-dato: 22.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4992.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 6432.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -