Legemiddelvisning

Galliprant - 60 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Galliprant
Virkestoff: Grapiprant
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 60 mg
Pakning: Flaske av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AX92
Varenummer: 123094

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: EU/2/17/221/004
MT-dato: 09.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -