Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Amneal - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Amneal
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 474191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amneal Pharma Europe Limited
MT-nummer: 09-7006
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 85.00
Trinnpris: 64.70
Refusjonspris: 64.70

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for aortaaneurisme og aortadisseksjon

Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for aortaaneurisme- og disseksjon. Dette gjelder primært pasienter som er predisponert for aortaaneurisme- og disseksjon.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Ciprofloxacin Actavis (Actavis Group PTC ehf)