Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Amneal - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Amneal
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 474191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amneal Pharma Europe Limited
MT-nummer: 09-7006
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 84.90
Trinnpris: 64.60
Refusjonspris: 64.60

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for alvorlige og langvarige bivirkninger og skal kun forskrives etter grundig gjennomgang av nytte-/risikoforholdet for pasienten. Behandlingen må stoppes ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Ciprofloxacin Actavis (Actavis Group PTC ehf)