Legemiddelvisning

Minirin - 120 mikrog

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Minirin
Virkestoff: Desmopressinacetat
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 120 mikrog
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H01BA02
Varenummer: 024280

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: 04-2637
MT-dato: 28.11.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 372.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 511.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 511.10