Legemiddelvisning

Vfend - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vfend
Virkestoff: Vorikonazol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC03
Varenummer: 401139

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/02/212/033
MT-dato: 23.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1230.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1605.50
Trinnpris: 1402.80
Refusjonspris: 1402.80