Legemiddelvisning

Stalevo

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stalevo
Virkestoff: Levodopa / Karbidopa / Entakapon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 125 mg / 31.25 mg / 200 mg
Pakning: Flaske 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N04BA03
Varenummer: 032157

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: EU/1/03/260/031
MT-dato: 27.03.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 502.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 676.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 676.60