Legemiddelvisning

Daxas - 500 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Daxas
Virkestoff: Roflumilast
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03DX07
Varenummer: 393417
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/10/636/002
MT-dato: 05.07.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 393.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 537.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 537.80