Legemiddelvisning

Rimcure

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Rimcure
Virkestoff: Rifampicin / Isoniazid / Pyrazinamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 75 mg / 400 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J04AM05
Varenummer: 012372

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2006
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 02-1557
MT-dato: 11.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 316.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 440.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.