Legemiddelvisning

Cipralex - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 097524

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: H. Lundbeck A/S
MT-nummer: 2002-00713
MT-dato: 01.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 119.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 188.10
Trinnpris: 79.70
Refusjonspris: 79.70