Legemiddelvisning

Mirtazapin Orion - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mirtazapin Orion
Virkestoff: Mirtazapin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX11
Varenummer: 024346

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 13-9619
MT-dato: 11.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 97.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 161.00
Trinnpris: 123.60
Refusjonspris: 123.60