Legemiddelvisning

Lodoz - 2.5 mg / 6.25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lodoz
Virkestoff: Bisoprololfumarat / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg / 6.25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07BB07
Varenummer: 497487

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck AB (1)
MT-nummer: 2001-07698
MT-dato: 25.02.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 118.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 187.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 187.10