Legemiddelvisning

Steglatro - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Steglatro
Virkestoff: Ertugliflozinpidolinsyre
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BK04
Varenummer: 485799

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/18/1267/002
MT-dato: 21.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 342.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 472.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 472.30