Legemiddelvisning

Flutide Nasal - 50 mikrog/ dose

Nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutide Nasal
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Nesespray, suspensjon
Styrke: 50 mikrog/ dose
Pakning: Flaske av glass 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R01AD08
Varenummer: 558288

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-07960
MT-dato: 07.02.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 49.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 99.90
Trinnpris: 99.90
Refusjonspris: 99.90