Legemiddelvisning

Migard - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Migard
Virkestoff: Frovatriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 04-2946
MT-dato: 22.02.2005
MT avregistrert dato: 01.01.2020