Legemiddelvisning

Atacand Plus - 16 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atacand Plus
Virkestoff: Kandesartancileksetil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg / 12.5 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA06
Varenummer: 000985

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 1999-02649
MT-dato: 16.08.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 388.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 532.50
Trinnpris: 115.40
Refusjonspris: 115.40

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Atacand Plus (Orifarm AS)

Candemox comp (Sandoz - København)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA, d.d. Novo mesto)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion (Orion Corporation - Espoo)

Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon (Farmagon)