Legemiddelvisning

Wakix - 4.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Wakix
Virkestoff: Pitolisanthydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 4.5 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N07XX11
Varenummer: 596229
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bioprojet Pharma
MT-nummer: EU/1/15/1068/001
MT-dato: 31.03.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3256.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 4188.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -