Legemiddelvisning

Kalydeco - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kalydeco
Virkestoff: Ivakaftor
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R07AX02
Varenummer: 492666

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/12/782/002
MT-dato: 23.07.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 138112.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 176129.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -