Legemiddelvisning

Dasatinib Sandoz - 70 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dasatinib Sandoz
Virkestoff: Dasatinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 70 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EA02
Varenummer: 396844

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 19-12696
MT-dato: 30.08.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 34872.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 44498.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -