Legemiddelvisning

Afstyla - 2000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Afstyla
Virkestoff: Lonoktokog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2000 IE
Pakning: 1 sett
Hetteglass 2000 IE
Hetteglass 5 ml
Plaster 1 stk
Administrasjonssett 1 stk
Sprøyte 1 stk
Infusjonssett 1 stk
Spritkompresser 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 444932

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH (2)
MT-nummer: EU/1/16/1158/005
MT-dato: 04.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14300.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 18358.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -