Legemiddelvisning

Zirabev - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zirabev
Virkestoff: Bevacizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC07
Varenummer: 530137
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG
MT-nummer: EU/1/18/1344/001
MT-dato: 14.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2780.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 3598.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -